Hop til hovedindhold

Neste introducerer 0.1 Co-processed marinebrændstof i partnerskab med Nordic Marine Oil – en ny løsning til den maritime sektor, der muliggør en reduktion af CO2 med op til 80%

 

 

Neste Corporation, pressemeddelelse, 17. maj 2022 kl. 8.00

 

Sammen med sin partner, Nordic Marine Oil, fører Neste an i introduktionen af Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof i Skandinavien [https://www.neste.com/products/all-products/marine/neste-marine-01-co-processed] – en løsning, der skal bidrage til, at den maritime sektor reducerer udledningen af ​​drivhusgasser. Det ISCC PLUS-certificerede marinebrændstof * gør en reduktion på op til 80%** af CO2 mulig i hele livscyklussen. Dette sammenlignet med fossile brændstoffer og uden at gå på kompromis med produktets kvalitet og ydeevne.

 

Skibsindustrien, der tegner sig for 90% af verdenshandelen og 13% af den globale udledning inden for transportsektoren, har brug for løsninger, der reducerer CO2-aftrykket på en fremtidssikret måde i overensstemmelse med målene for Den Internationale Søfartsorganisation (kilde: EU Climate Action, IMO).

 

“Hos Neste er vi dedikerede til at hjælpe vores kunder og hele værdikæden med at reducere udledningen af drivhusgasser. I 2021 hjalp vores bæredygtige produkter kunder med at reducere udledningen af drivhusgasser med 10,9 millioner ton. Det maritime område er en af ​​de største kilder til udledning af drivhusgasser inden for transportindustrien. Vi hjælper rederier på deres vej mod CO2-neutralitet og introducerer Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof, der har øjeblikkelig effekt på nedbringelsen af udledningen,” udtaler Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services hos Neste.

 

Nordic Marine Oil er specialiseret i levering af bunkerbrændstof og smøreolie til shippingindustrien. Deres terminaler og bunkerbåde er placeret i nøglehavne i Danmark, hvor også det nye skibsbrændstof vil være tilgængeligt fra maj 2022.

 

“Med ekstrem entusiasme er vi 100% fokuserede på at skabe opmærksomhed om dette lav-emissionsbrændstof til skibe. Nordic Marine Oil er i fuld gang med at opbygge bæredygtige løsninger, og Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof er vores første skridt på vejen mod at tilbyde skibsindustrien, en måde hvorpå den kan reducere sin udledning af drivhusgasser. For skibsredere og befragtere er produktet en let tilgængelig og omkostningseffektiv mulighed for at reducere CO2-udledning ved transport og nå deres egne klimamål. Reduktionen af udledningen sker øjeblikkelig, og løsningen er nem at implementere, da skibsejere ikke er tvunget til at foretage investeringer eller ændringer af skibets motor. Vores stærke partnerskab med Neste giver os mulighed for at levere morgendagens brændstoffer til den maritime industri allerede i dag,” fortæller Steen Møller, administrerende direktør i Nordic Marine Oil.

 

"Den maritime sektor bekæmper klimaændringer med alle tilgængelige midler. Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof er en konkurrencedygtig og teknisk mulig løsning for rederier og også for ejere af gods og brands, der ønsker at reducere udledningen af drivhusgas på tværs af deres værdikæde,” forklarer Sveta Ukkonen. ”Baseret på erfaringerne med Nordic Marine Oil vil vi gøre produktet mere tilgængeligt. Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof er et strategisk skridt for os for at reducere afhængigheden af ​​fossile ressourcer ved at erstatte råoliebaserede råmaterialer delvist med vedvarende råmaterialer."

 

Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof produceres på Nestes raffinaderi i Porvoo, Finland, hvor vedvarende råmaterialer forarbejdes med fossile råmaterialer i den konventionelle raffineringsproces. Drop-in-brændstoffet kan anvendes uden ændringer af flåden, da det har samme sammensætning som konventionelt bunkerbrændstof. Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof er ISO 8217-kompatibelt med tilsvarende raffineret kvalitet. Egenskaberne ved Neste Marine™ 0.1 Co-processed marinebrændstof inden for bæredygtighed er certificeret ifølge International Sustainability and Carbon Certification (ISCC PLUS) med en massebalancetilgang.

 

*) ISSC PLUS certifikatet dækker ikke over CO2 verifikationen i den indledende fase af projektet.

 

**) Metoden, som er anvendt til at beregne livscyklusudledninger og reduktionen af udledninger er sket under vejledning af EU Renewable Energy Directive II (EU)2018/2001.

 

 

Neste Corporation

 

Susanna Sieppi

Vice President, Communications

 

Yderligere information:

Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services, Neste. Kontakt Nestes medieservice, tlf.+358 800 94025 / media@neste.com (hverdage mellem kl. 8.30 til 16.00 (EET).


Steen Møller, CEO, Nordic Marine Oil, tlf. +45 3842 3240, email: sm@malik.dk

 

Kort om Neste

 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skaber løsninger til at bekæmpe klimaændringer og fremskynde et skift til cirkulær økonomi. Vi forædler affald, restprodukter og innovative råmaterialer til vedvarende brændstoffer og bæredygtigt råmateriale til plast og andre materialer. Vi er verdens førende producent af bæredygtigt flybrændstof og vedvarende diesel og udvikler kemisk genbrug med henblik på at bekæmpe udfordringen med plastaffald. Vi har som mål at hjælpe vores kunder med at reducere deres udledning af drivhusgas med mindst 20 millioner tons årligt i 2030 ved hjælp af vores vedvarende og cirkulære løsninger. Vores ambition er at gøre Porvoo olieraffinaderi i Finland til det mest bæredygtige raffinaderi i Europa i 2030. Vi introducerer vedvarende og genanvendte råmaterialer såsom flydende plastaffald som råmateriale til raffinaderier. Vi har forpligtet os til at nå CO2-neutral produktion inden 2035, og vi har som mål at reducere intensiteten af kulstofudledninger for ​​solgte produkter med 50 % inden 2040. Vi har også sat høje standarder for biodiversitet, menneskerettigheder og vores forsyningskæde. Vi er konsekvent med på Dow Jones Sustainability Indices og Global 100-listen over verdens mest bæredygtige virksomheder. I 2021 udgjorde Nestes omsætning 15,1 milliarder euro.

 

Læs mere på hjemmesiden: neste.com.

 

Kort om Nordic Marine Oil


Nordic Marine Oil er en 100% privatejet og danskregistreret virksomhed. Virksomheden har gennem de seneste år oplevet en markant vækst og begiver sig nu ud på en grøn rejse. Nordic Marine Oil driver egne olieterminaler og bunkerbåde i danske nøglehavne og betjener kunder fra alle segmenter af den maritime sektor.

Læs mere: https://nordicmarineoil.dk/produkter-og-services/produkter/baeredygtigt-marinebraendstof/